Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Musika Modyul: Ugnayang ng Tunog at Katahimikan sa mga Larawan sa Hulwarang Ritmo

Sa paligid natin, may mga bagay na may tunog at katahimikan. Sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga kasanayan ay magbibigay kasiyahan upang ganap na maunawaan ang kaugnayan ng larawan na may tunog at katahimikan na nakapaloob sa hulwarang ritmo.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, inaasahang naiuugnay ang tunog at katahimikan sa mga larawan sa hulwarang ritmo. (MU1RH-Ib-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Ugnayang ng Tunog at Katahimikan sa mga Larawan sa Hulwarang Ritmo

Music1_Q1_Mod2_Ugnayang-ng-Tunog-at-Katahimikan-sa-mga-Larawan-sa-Hulwarang-Ritmo_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.