Grade 1 Musika Modyul: Ugnayang ng Tunog at Katahimikan sa mga Larawan sa Hulwarang Ritmo

Sa paligid natin, may mga bagay na may tunog at katahimikan. Sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga kasanayan ay magbibigay kasiyahan upang ganap na maunawaan ang kaugnayan ng larawan na may tunog at katahimikan na nakapaloob sa hulwarang ritmo.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, inaasahang naiuugnay ang tunog at katahimikan sa mga larawan sa hulwarang ritmo. (MU1RH-Ib-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Ugnayang ng Tunog at Katahimikan sa mga Larawan sa Hulwarang Ritmo

Music1_Q1_Mod2_Ugnayang-ng-Tunog-at-Katahimikan-sa-mga-Larawan-sa-Hulwarang-Ritmo_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment