Grade 1 Musika Modyul: Pagkakaiba ng Tunog at Katahimikan

Ang modyul na ito ay naihanda upang makilala ang mga bagay sa paligid natin na may tunog at walang tunog.

Sa pamamagitan ng mga kasanayan sa modyul na ito, inaasahang makikilala mo ang pagkakaiba ng tunog at katahimikan na nasa paligid na may kaugnayan sa musika.

Pagkatapos ng mga kasanayan sa modyul na ito, inaasahang makikilala nang wasto ang kaibahan ng tunog at katahimikan. (MU1RH-1a-1)

Grade 1 Self-Learning Module: Pagkakaiba ng Tunog at Katahimikan

Music1_Q1_Mod1_Pagkakaiba-ng-Tunog-at-Katahimikan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment