Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang makilala mo at magamit ang mga salita kaugnay sa mga lathalain o aklat. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang mga bahagi ng aklat at mabasa ang mga salitang angkop sa unang baitang nang may tamang bilis at kawastuhan.

Ang modyul na ito ay tumutugon na makabasa ng mga salita, parirala at pangungusap na may tamang bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay

  • mabasa ang mga salita, parirala at pangungusap nang may tamang bilis at kawastuhan;
  • mabasa ang mga salitang angkop sa unang baitang.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan

MTB-MLE1_Q1_Mod3_Pagbasa-ng-mga-Salitang-Angkop-sa-Unang-Baitang-nang-may-Tamang-Bilis-at-Kahusayan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.