Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang makilala mo at magamit ang mga salita kaugnay sa mga lathalain o aklat. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang mga bahagi ng aklat at mabasa ang mga salitang angkop sa unang baitang nang may tamang bilis at kawastuhan.

Ang modyul na ito ay tumutugon na makabasa ng mga salita, parirala at pangungusap na may tamang bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay

  • mabasa ang mga salita, parirala at pangungusap nang may tamang bilis at kawastuhan;
  • mabasa ang mga salitang angkop sa unang baitang.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan

MTB-MLE1_Q1_Mod3_Pagbasa-ng-mga-Salitang-Angkop-sa-Unang-Baitang-nang-may-Tamang-Bilis-at-Kahusayan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment