Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagkilala sa mga Pangunahing Pangangailangan

Inihanda ang modyul na ito upang higit na mapaunlad ang kakayahan ng bawat mag-aaral. Aakayin ka nito upang maging isang mabuting mag-aaral sa tulong ng mga aralin at pagsusulit. Matutulungan ka upang higit na hangaan at maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang MTB-MLE sa unang baitang. Dito, malalaman mo ang tungkol sa mga pangunahing pangangailangan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang matutukoy ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagkilala sa mga Pangunahing Pangangailangan

MTB-MLE1_Q1_Mod23_Pagkilala-sa-mga-Pangunahing-Pangangailangan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment