Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pasalitang pinaghihiwalay ang mga salitang binubuo ng dalawa hanggang tatlong pantig

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang malaman at matutunan ang tunog ng mga letra ng alpabeto. Dito matutunan kung paano mabubuo ang isang pantig, salita, parirala at pangungusap.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

  • Paghubog sa kahusayan sa pagbigkas ng mga tunog ng mga letra ng alpabeto.
  • Matutunan ang mga paraan ng pagbuo ng pantig at pagbabasa ng may wastong bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Mahusay nang magbigay ng mga tunog ng mga letra.
  • Nakababasa ng mga salitang nababagay sa iyong antas.

Grade 1 Self-Learning Module: Pasalitang pinaghihiwalay ang mga salitang binubuo ng dalawa hanggang tatlong pantig

MTB-MLE1_Q1_Mod24_Pasalitang-pinaghihiwalay-ang-mga-salitang-binubuo-ng-dalawa-hanggang-tatlong-pantig_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.