Grade 1 Musika Modyul: Sukat ng Pulso

Ang mga tunog ay maaaring pangkatin sa dalawahan (2’s), tatluhan (3’s) at apatan (4’s) at ito’y maipapakita sa iba’t ibang kilos o galaw ng katawan.

Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, inaasahang:

  • Maipangkat sa dalawahan, tatluhan at apatan ang mga pulso

Grade 1 Self-Learning Module: Sukat ng Pulso

Music1_Q1_Mod3_sukat-ng-pulso_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment