Sining 4 Kwarter 1 – Modyul 1: Disenyong Kultural sa Pamayanan ng Luzon,Visayas at Mindanao

Isang maganda at makabuluhan ng araw sa iyo kaibigan!

Ang module na ito ay nagtatalakay ng isang aralin ito ay mga disenyong kultural ng pamayanan sa Luzon, Visayas, Mindanao ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa. Kaakit-akit at kanais-nais sa paningin ang kanilang mga likhang disenyo na ginagamitan ng iba’t ibang linya, hugis, at kulay. Ilan sa mga ito ay ang mga inukit o nililok na kahoy at mga damit na may iba’t ibang burda. Karamihan ng kanilang mga ginawang disenyo ay hango sa kalikasan o maging sa kapaligiran tulad ng dahon, tao, bundok, at mga hayop.

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang makalikha ng isang sining na ginagamitan ng disenyo ng Luzon, Visayas at Mindanao.

arts4_q1_mod1_DisenyongKulturalsaPamayananngLuzonVizayasarMindanao_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment