EPP-AFA 4 Modyul 2: Pagsasagawa ng Survey Gamit ang Teknolohiya

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• nagagamit ang teknolohiya/ internet sa pagsasagawa ng survey at iba pang pananaliksik nang wasto at makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental.

epp-afa4_q1q2_mod2_PagsasagawangSurveyGamitangTeknolohiya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment