Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 4: Kaugnayan ng Lokasyon sa Heograpiya ng Pilipinas

Sa nakaraang modyul ay natukoy ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Sa modyul na ito, palalawigin mo ang iyong kaalaman tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito.

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito.
AP4_q1_mod4_KaugnayanNgLokasyonSaHeograpiyaNgPilipinas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.