Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 6:

LagingHanda

Ang modyul na ito ay magtuturo sayo kung paano maging handa sa lahat ng sakuna o kalamidad na maaring dumating sa ating bansa o sa inyong lugar sa mga hindi inaasahang pagkakataon, pangyayari, at panahon.

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad.

2. Nagagawa ang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib.

3. Natutukoy ang mga kalamidad na dapat iwasan at paghandaan sa anumang panahon at pagkakataon.

AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment