Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 6:

LagingHanda

Ang modyul na ito ay magtuturo sayo kung paano maging handa sa lahat ng sakuna o kalamidad na maaring dumating sa ating bansa o sa inyong lugar sa mga hindi inaasahang pagkakataon, pangyayari, at panahon.

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad.

2. Nagagawa ang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib.

3. Natutukoy ang mga kalamidad na dapat iwasan at paghandaan sa anumang panahon at pagkakataon.

AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.