Araling Panlipunan 4 Unang Markahan- Modyul 7: Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran

Mabibigyang pansin sa modyul na ito ang pagiging kapuluan ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng malalaki at maliliit na pulo na magkakahiwalay ay may mga kagandahang dulot sa ating bansa. Pero sa isang banda, mayroon din itong di-kagandahang dulot.

Sa araling ito ay malalaman mo kung gaano ba kahalaga ang pagiging isang kapuluan ng Pilipinas. Mauunawaan mo kung paano ba nakatutulong sa pag-unlad ng isang bansa ang mga katangiang pisikal nito?

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa.
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment