Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 4 Unang Markahan- Modyul 7: Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran

Mabibigyang pansin sa modyul na ito ang pagiging kapuluan ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng malalaki at maliliit na pulo na magkakahiwalay ay may mga kagandahang dulot sa ating bansa. Pero sa isang banda, mayroon din itong di-kagandahang dulot.

Sa araling ito ay malalaman mo kung gaano ba kahalaga ang pagiging isang kapuluan ng Pilipinas. Mauunawaan mo kung paano ba nakatutulong sa pag-unlad ng isang bansa ang mga katangiang pisikal nito?

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa.
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.