Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 2: PILIPINAS: Kaugnay mong Lokasyon, Matatalunton

Kumusta? Malugod na pagbati sa’yo. Ikaw ay nasa ikalawang modyul na. Natapos mong nang pag-aralan sa unang modyul ang mga katangian ng Pilipinas at kung bakit ito tinawag na isang bansa.

Ngayon naman malalaman mo ang kinalalagyan ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito. Bilang isang Pilipino, mahalagang matukoy mo ang lokasyon nito sa Asya at sa mundo.

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksiyon.
AP4_q1_mod2_PilipinasKaugnayMongLokasyonMatatalunton_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.