Sining 4 Kwarter 1 – Modyul 2: Mga Katutubong Disenyo: Tara na! Alamin at Pahalagahan

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Naalala mo pa ba ang mga disenyong nagmumula sa Luzon, Visayas at Mindanao? Ano-ano ba ang napansin mo sa mga disenyo nila? Kaakit-akit ba itong tingnan?

Tama! Kaakit-akit at kanais-nais sa paningin ang mga disenyong gawa ng mga pangkat-etniko. Ang kanilang talino at kasanayan sa paglikha ay naipapakita nila sa paggawa ng mga kasuotan, kagamitang pantahanan, palamuti sa katawan at iba pa.

Alam mo bang marami pa tayong dapat malaman tungkol dito? Tiyak nanaisin mong malaman ang iba pang disenyong etniko.

Sa tulong ng modyul na ito, inaasahan na makalilikha ng isang disenyo mula sa mga katutubong motif sa pamamagitan ng crayon etching.

arts4_q1_mod2_MgaKatutubongDisenyo-TaraNaAlaminatPahagahan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment