EPP-AFA 4 Modyul 1: Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• natatalakay ang kapakinabangan ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan.

epp-afa4_q1q2_mod1_PakinabangsaPagtatanimngHalamangOrnamental_v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment