Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Regrouping Sets of Ones into Sets of Tens and Sets of Tens into Hundreds Using Objects

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag aaral upang maunawaan ang pagpapangkat ng mga bagay bagay upang mabilis kayong magbilang sa Matemathics. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa ibat ibang sitwasyon ng pagkatuto.

Ginamitan ang modyul na ito ng wika at talasalitaan na naangkop sa level ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Nakapokus ang modyul sa:

  • Pagpapangkat ng tig-iisang bagay sa tigsasampu
  • Pagpapangkat ng tigsasampung bagay sa tigsasandaan.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Napapangkat ang mga bagay sa tig-iisa hanggang tigsasampu

2. Napapangkat ang mga bagay sa tigsasampu hanggang tigsasandaan

Grade 1 Self-Learning Module: Regrouping Sets of Ones into Sets of Tens and Sets of Tens into Hundreds Using Objects

Math1_Q1_Wk3M3_Regrouping-Sets-of-Ones-into-Sets-of-Tens-and-Sets-of-Tens-into-Hundred-using-Objects_version2.0

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.