Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Nakatutukoy ng mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya

Pagkatapos ng modyul na ito ang mga bata ay inaasahang natutukoy ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. (EsP1PKP-li-8)

Grade 1 Self-Learning Module: Nakatutukoy ng mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya

EsP1_Q1_Mod5_nakatutukoy-ng-mga-kilos-at-gawain-na-nagpapakita-ng-pagmamahal-at-pagmamalasakit-sa-mga-kasapi-ng-pamilya_version2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment