Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na nakakikilala ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng:

• Pagsasama-sama sa pagkain

• Pagdarasal (EsP1PKP-lg-6)

• Pamamasyal (EsP1PKP-lg-6)

• Pagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari (EsP1PKP-lg-6)

Grade 1 Self-Learning Module: Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya

EsP1_Q1_Mod4_nakakikilala-ng-mga-gawaing-nagpapakita-ng-pagkakabuklod-ng-pamilya_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment