Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Comparing Sets of Numbers and Ordering Sets from Least to Greatest and Vice-Versa

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang kaligiran at kalikasan ng Mathematics Grade 1 sa Araling Comparing Two Sets Using the Expressions ”more than”,less than”, “as many as”. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang situwasyon ng pagkatuto.

Ginamitan ang modyul na ito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa lebel ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Ang modyul ay nakapokus sa araling:

Comparing Two Sets Using the Expressions,” more than”, “less than”, “as many as”;

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Napaghahambing ang dalawang pangkat gamit ang mga katagang ” more than”, “less than”, at “as many as”.

Grade 1 Self-Learning Module: Comparing Sets of Numbers and Ordering Sets from Least to Greatest and Vice-Versa

Math1_Q1_Wk4M4_Comparing-Sets-of-numbers_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.