Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagtukoy sa Unang Letra at Tunog ng mga Pangalan ng mga Larawan

Naku! Napakagaling mo naman. Binabati kita. Ano ang naramdaman mo sa mga markang nakuha mo sa nakaraang modyul?

Ngayon naman ay simulan natin ang panglabing- apat na modyul sa ating asignatura. Tutulungan kita na tukuyin ang mga unang letra, tunog nito at kung paano ito isulat. Sana, matiyaga mong sagutan ang
lahat ng ipagagawa sa iyo, kaibigan. Tara!

Grade 1 Self-Learning Module: Pagtukoy sa Unang Letra at Tunog ng mga Pangalan ng mga Larawan

MTB-MLE1_Q1_Mod14_Pagtukoy-sa-Unang-Letra-at-Tunog-ng-mga-Pangalan-ng-mga-Larawan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.