Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pag sulat Ng May Tamang Lakiat Layo sa isa’t isa ang mga Letra

Kumusta? Binabati kita sa mahusay mong pagsagawa ng iba’t-ibang kasanayan sa pakikinig ng kuwento, pagsasabi, pagtukoy ng unang tunog ng letra sa pangalan ng larawan at sa pagtukoy ng mga salitang magkasintunog.

Narito ang modyul na iyong pag-aaralan. Ito ay sadyang ginawa para sa iyo upang mahasa ang iyong kakayahan sa pagsusulat ng letra ng may tamang laki at layo sa isa’t-isa.

Tama! Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang makasusulat na ng maliliit at malalaking letra ng may tamang laki at layo at
naisasagawa ang pagsusulat ng may kagalakan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pag sulat Ng May Tamang Lakiat Layo sa isa’t isa ang mga Letra

MTB-MLE1_Q1_Mod13_Pagsulat-Ng-May-Tamang-Laki-at-Layo-sa-Isat-isa-ang-mga-Letra_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.