Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagsunod sa mga Salita mula Kaliwa Hanggang Kanan, Itaas Hanggang Ibaba at Pahina sa Pahina

Ang modyul na ito ay inihanda para sa iyo upang malinang ang iyong kasanayan at kaalaman. Gagabayan ka nito sa pamamagitan ng mga inihandang pagsasanay upang mapaganda at masunod ang mga pamantayan o wastong paraan ng pagsusulat.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagsunod sa mga Salita mula Kaliwa Hanggang Kanan, Itaas Hanggang Ibaba at Pahina sa Pahina

MTB-MLE1_Q1_Mod22_Pagsunod-sa-mga-Salita-mula-Kaliwa-Hanggang-Kana-Itaas-hanggang-Ibaba-at-Pahina-sa-Pahina_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.