Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagsunod sa mga Salita mula Kaliwa Hanggang Kanan, Itaas Hanggang Ibaba at Pahina sa Pahina

Ang modyul na ito ay inihanda para sa iyo upang malinang ang iyong kasanayan at kaalaman. Gagabayan ka nito sa pamamagitan ng mga inihandang pagsasanay upang mapaganda at masunod ang mga pamantayan o wastong paraan ng pagsusulat.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagsunod sa mga Salita mula Kaliwa Hanggang Kanan, Itaas Hanggang Ibaba at Pahina sa Pahina

MTB-MLE1_Q1_Mod22_Pagsunod-sa-mga-Salita-mula-Kaliwa-Hanggang-Kana-Itaas-hanggang-Ibaba-at-Pahina-sa-Pahina_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment