Grade 1 Musika Modyul: Paglalapat ng Ostinato sa Paggawa

Ang modyul na ito ay naihanda upang makabuo ng hulwarang ritmong ostinato sa pamamagitan ng iba’t ibang kilos ng katawan.

Sa pamamagitan ng mga inihandang kasanayan, inaasahang ikaw ay makabuo ng ostinato ng may kasiyahan.

Pagkatapos ng mga kasanayan sa modyul na ito, inaasahang makabuo ng payak na hulwarang ritmong ostinato sa dalawahan (2s), tatluhan (3s) at apatan (4s) sa pamamagitan ng ibat-ibang kilos ng katawan. (MU1RH-Id-e-6).

Grade 1 Self-Learning Module: Paglalapat ng Ostinato sa Paggawa

Music1_Q1_Mod4_paglalapat-ng-ostinato-sa-paggawa_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment