Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Paghula sa Katapusan ng Kuwentong Napakinggan

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat upang malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng pagkakataon para maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Dito, malilinang ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng sariling wakas sa kuwentong napakinggan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makapagbigay ka ng maaaring wakas sa mga kuwentong napakinggan.

Grade 1 Self-Learning Module: Paghula sa Katapusan ng Kuwentong Napakinggan

MTB-MLE1_Q1_Mod36_Paghula-sa-Katapusan-ng-Kuwentong-Napakinggan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.