Musika 4 Kuwarter 1– Modyul 4: Pagpapangkat-pangkat ng mga Kumpas Gamit ang Barline

Magandang Araw sa iyo!

Ang mga note at mga rest ay maaaring pagsamasamahin upang makabuo ng rhythmic pattern.

Ang rhythmic pattern ay ang batayan upang masundan nang wasto ng mga mang-aawit o manunugtog ang musika at titik ng awit na kanilang inaaral.

Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga note at restna pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat sa isang measure. Maaaring ito ay sukat na pandalawahang kumpas, pantatluhang kumpas o pang-apatang kumpas.

Sa modyul na ito ay matutulungan kang maunawaan kung paano ang pagpapangkat ng mga note at rest, gamit ang barline.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Natutukoy ang gamit ng barline;

2. Nagagamit ang bar line sa pagpapangkatpangkat ng mga kumpas ng note at rest sa 2/4 3/4 at 4/4 time signature.

music4_q1_mod4_Pagpapangkat-pangkat-ng-Kumpas-Gamit-ang-Barline_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment