Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 4 Unang Markahan – Modyul 7: Opinyon at Reaksyon sa Isyu O Usapan

Maligayang araw!

Kahit saang dako ka pumunta ay mayroon kang nasasagap o naririnig na iba’t ibang mga isyu o usapan. Bawat araw ay may mga bagong pangyayari at malaya kang magpahayag ng sariling opinyon o reaksyon tungkol dito.

Sa araling ito, pag-aaralan mo ang mga napapanahong isyu o usapan sa ating pamayanan.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mahahalagang detalye ng nabasang isyu o balita.

2. Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang nabasa o napanood na isyu o usapan.

3. Nakasusulat ng liham na nagbabahagi ng karanasan o pangyayari sa nabasang kuwento.

4. Naibibigay ang kahalagahan ng media pang impormasyong, pang -aliw at panghikayat.

5. Nasasagot ang mga tanong sa nabasang tekstong pang impormasyon.

filipino4_q1_mod7_OpinyonAtReaksyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.