Filipino 4 Unang Markahan–Modyul 3: Kahulugan ng Salita, Ibigay Mo!

Sa modyul na ito, inaaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1.Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon;

2. Nagagamit nang wasto ang diksiyonaryo;

3. Naibibigay ang kahulugan ng salita ayon sa diksiyonaryong kahulugan; at

4. Nakapagbibigay ng kahulugan ng salita ayon sa kasingkahulugan, kasalungat, at gamit ang pahiwatig (context clues).

filipino4_q1_mod3_KahuluganNgSalita_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment