Edukasyong Pangkalusugan 4 Kwarter 1 – Modyul 2: Nutrition Facts: Basahin at Suriin

Isang maganda at ligtas na araw muli sa iyo kaibigan!

Isa sa pangunahing pinagkukunan ng sustansiya para sa ating katawan ang pagkain. Nararapat lamang na suriin natin ang mga produktong pagkain na ating binibili upang masiguro ang wasto, balanse, at ligtas na pagkain na nakatutulong upang matiyak ang wastong nutrisyon para sa ating kalusugan.

Ang modyul na ito ay nakatuon sa kahalagahan ng pagsusuri halagang pangnutrisyon ng dalawa o higit pang produktong pagkain sa pamamagitan paghahambing ng mga impormasyon sa food label.

Ang modyul na ito ay may isang aralin:

Aralin 1 – Pagsusuri ng Halagang Pangnutrisyon ng mga Produktong Pagkain

Inaasahan na sa pagtatapos sa modyul na ito ay nasusuri mo ang halagang pangnutrisyon ng dalawa o higit pang produktong pagkain sa pamamagitan ng paghahambing ng mga impormasyon sa food label. (H4N-Ifg-25)

health4_q1_mod2_NutritionFacts-BasahinatSuriin

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment