Filipino 4 Unang Markahan – Modyul 2: Uri at Kasarian ng Pangngalan

Inaaasahang makakamit mo sa modyul na ito ang mga kasanayang:

1. Nakikilala at nagagamit nang wasto ang pangngalang pantangi at pambalana sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid.

2. Nagagamit nang wasto ang kasarian ng pangngalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid;

3. Nakasusulat ng talata tungkol sa sarili.

filipino4_q1_mod2_UriAtKasarianNgPangngalan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment