Edukasyong Pangkalusugan 4 Kwarter 1 – Modyul 3: Pagkain: Tiyaking Tama at Ligtas Bago Kainin

Isang ligtas at masayang araw muli sa iyo kaibigan!

Alam mo bang mahalagang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga pagkain upang makaiwas sa sakit? Kung hahayaan nating marumi o hindi ligtas ang ating pagkain, maaaring makakuha tayo ng mga sakit.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng dalawang aralin:

Aralin 1: Mga Paraan Upang Mapanatiling Malinis at Ligtas ang Pagkain

Aralin 2: Kahalagahan ng Pagpapanatili ng Malinis at Ligtas na Pagkain Upang Makaiwas sa Sakit

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod;

1. Nakapaglalarawan ng mga paraan upang mapanatiling malinis at ligtas ang pagkain (H4N-Ifg-26); at

2. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malinis at ligtas na pagkain upang makaiwas sa sakit (H4N-Ihi-27).

health4_q1_mod3_Pagkain-TiyakingTamaAtLigtasBagoKainin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment