Music 4 Kwarter 1 – Modyul 3: Rhythmic Pattern sa 2/4 3/4 4/4 Time Signature

Magandang Araw sa iyo!

Ang mga note at rest ay maaaring pagsama-samahin upang makabuo ng rhythmic pattern.

Ang rhythmic pattern ay ang batayan upang masundan nang wasto ng mga mang-aawit o manunugtog ang musika at titik ng awit na kanilang inaaral.

Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga note at rest na pinagsama-sama ayon sa bilang ng kumpas (beat) sa isang sukat (measure). Maaaring ito ay sukat na pandalawahang kumpas, pantatluhang kumpas o pang-apatang kumpas.

Sa modyul na ito ay matutulungang kang maunawaan lalo ang tungkol sa rhythmic pattern. Nahahati ito sa dalawang lesson.

Lesson 1: Ang Rhythmic Pattern sa 2/4 at 4/4 Time Signature

Lesson 2: Ang Rhythmic Pattern sa 3/4 Time Signature

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod;

1. Nasasabi ang kahulugan ng rhythmic pattern.

2. Nasasabi ang kahulugan ng 2/4 3/4 4/4 time signature

3. Napagsama-sama ang mga note at rest sa measure ayon sa 2/4 3/4 4/4 time signature

4. Naisasagawa ang rhythmic patterns sa 2/4 3/4 4/4

music4_q1_mod3_Rhythmic-Patterns-Time-Signature_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment