Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyong Pangkalusugan 4 Kwarter 1 – Modyul 1: Food Labels: Basahin Mo at Ligtas ka!

Magandang araw kaibigan!

Alam mo ba na ang wastong nutrisyon ay kailangan para sa maayos na paglaki at pag-unlad? Ang pagkain ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng sustansiya para sa katawan. Ang wasto, balanse, at ligtas na pagkain ay nakatutulong upang matiyak ang wastong nutrisyon para sa ating kalusugan.

Ang modyul na ito ay nakatuon sa kahalagahan ng pagbabasa ng food labels ng isang produkto upang matiyak ang tamang sustansiya, at sukat ng pagkain ayon sa pangangailangan ng ating katawan.

Ang modyul na ito ay binubuo ng dalawang aralin:

Aralin 1 – Mga Impormasyong Nakikita sa Food Label

Aralin 2 – Kahalagahan ng Pagbabasa ng mga Food Labels sa Pagpili at Pagbili ng mga Pagkain

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod;

1. Natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label; at

2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga food labels sa pagpili at pagbili ng mga pagkain

health4_q1_mod1_FoodLabels-BasahinatLigtaska_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.