Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Music 5 Unang Markahan – Modyul 1: Notes at Rests: Kilalanin

Ang ritmo ay ang pinakamahalagang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o ikli ng mga tunog. Ito ay maaaring maramdaman, may tunog man o wala. Ang mga tunog ay maaaring regular o di-regular.

Sa musika, iba’t ibang uri ng nota at rests ang bumubuo ng ritmo. Ang bawat note at rest ay may kaukulang halaga (value/duration) o bilang ng kumpas. Ang note ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan.

Sa modyul na ito, makikilala mo sa pamamagitan nang biswal at pandinig ang iba’t ibang uri ng mga nota at rests (MU5RH-Ia-b-1).

Pagkatapos ng pag-aaral samodyul na ito, inaasahan na kayo ay:

a. Nakakikilala sa iba’t ibang nota at rests na nakikita o naririnig sa isang awitin.

b. Nakaguguhit sa iba’t ibang nota at rests.

c. Nakapagbibigay-halaga sa gamit ng nota at rests.

Music5_Q1_Mod1_PagkikilalaNgIbatIbangNotesAtRests_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.