Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Physical Education 5 Unang Markahan – Modyul 1: Tumbang Preso

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat upang matulungan kang mailarawan ang mga hugis at kilos ng katawan. Saklaw ng modyul na ito ay mga gawain na magagamit sa pang araw-araw at iba’t ibang sitwasyon sa pag-aaral. Ang mga aralin ng modyul na ito ay mga likas na pagkilos ng katawan kung saan ito ay dapat mong malaman bilang isang mag-aaral. Ito ay inayos at batay sa mga bagay na dapat mong matutunan.

Ang modyul ay nahahati sa apat na mga aralin:

• Aralin 1 – Introduksiyon sa Larong Pagtudla: Tumbang Preso

• Aralin 2 – Halina’t Gawin Natin

• Aralin 3 – Pagpapayaman sa Kasanayan

• Aralin 4 – Pagsasabuhay ng Natutuhan

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan:

1. Naisasagawa ang mga kakayahan ng laro. (PE5GS)-Ic-h-4)

2. Nasusuri ang paglahok at paglalaro ng Tumbang Preso batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. (PE5PF-Ib-h-18)

3. Natutukoy ang mga pag-iingat pangkaligtasan (Safety Precautions) sa paglalaro ng Tumbang Preso. (PE5GS-Ib-h-3)

4. Naipamamalas ang kawilihan at pagpapahalaga sa paglalaro ng Tumbang Preso. (PE5PF-Ib-h-20)

PE5_Q1_Mod1_TumbangPreso_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.