Music 5 Unang Markahan – Modyul 4: Ang mga Rhythmic Patterns

Sa musika ang rhythmic pattern ay mahalagang ginagampanan. Dito makikita ang pinagsama-samang nota (note) at pahinga (rest) na ayon sa isang itinakda o ginawang time signature. Kombinasyon o pagsasam-sama rin ito ng mga tunog na naririnig o inaawit na mayroong pagkakaiba at pagkakapareho. Sa isang bar line o music line, dito pinagsasama-sama ang mga pahinga (rest) o nota (note) na ginagamit sa mga awitin upang makabuo ng tunog. Ang mga nota at pahinga rin na napapaloob sa bawat bar line ay katumbas na bilang ng kumpas sa nakasaad na meter at time signature.

Ang 2/4 ay time signature na dalawahan ang bilang ng kumpas. Ito ay karaniwang naiuugnay sa kilos o galaw na pangmartsa. Ang bilang niyo ay 1-2 1-2 1-2. Napapangkat ang mga bilang na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng barline .

Ang rhythmic pattern sa time signature na 3/4 ay pagpapangkat ng mga tunog sa tatluhan. Ito ay karaniwang sinasabayan ng sayaw na balse at waltz at may bilang na 1, 2, 3.

Sa time signature na 4/4 may apat na bilang ang bawat sukat.

Sa modyul na ito matutunan mo ang kahalagahan ng rhythmic pattern sa musika gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin.

a. Nakikilala ang kahulugan ng rhythmic pattern gamit ang iba’t ibang nota at rest sa time signature na 2/4 3/4 4/4.

b. Nakabubuo ng mga rhythmic pattern gamit ang iba’t ibang nota at rest sa time signature na 2/4 3/4 4/4.

c. Napapahalagahan ang mga rhythmic pattern gamit ang iba’t ibang nota at rest sa time signature na 2/4 3/4 4/4.

Music5_Q1_Mod4_RhythmicPatterns_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment