Music 3 Unang Markahan – Modyul 3: Ang Ostinato Pattern

Ang modyul na ito ay dinesenyo at isinulat na ang layunin ay upang makatulong para maintindihan ang kahulugan ng Ostinato. Ang saklaw ng modyul na ito ay pinapayagan na magamit sa iba’t ibang paraan ng pag-aaral. Ang mga simbolo ng ostinato ay ginagamit para malaman ang magkakaibang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang mga tinuturo ay ginagawa at naaayon sa mataas na katibayan ng pag-aaral ng mga eksperto.

Sa musika ang ostinato ay nagmula sa Italya, isang paksa o parirala na patuloy na nauulit sa parehong musikal na boses madalas sa parehong pitch. Ang paulit-ulit na ideya ay maaaring isang maindayog na pattern, bahagi ng isang tunog, o isang kumpletong himig sa sarili nito. Ang parehong ostinatos o ostinato ay tinatanggap sa mga plural na pangwikang ingles, ang huli na sumasalamin sa etimolohiya ng wikang Italyano. Ang ostinato ay dapat magkaroon ng eksaktong pag-uulit, ngunit sa pangkaraniwang paggamit. Ang termino ay sumasakop sa paguulit na may pagkakaiba at pag-unlad tulad ng pagbabago ng harmony o mga susi. Ang uri ng parehong tunog ay paulit-ulit sa parehong bahagi ng boses.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. nakapagpatunog ng simpleng ostinato patterns gamit ang mga instrumento at iba pang mga bagay na mapagkukunan ng tunog (MU3RH-Id-h-5).

Music3_q1_mod3_angostinatopattern_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment