Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 1: Isang Bansa ang Pilipinas, Isigaw nang Malakas!

Masayang pagbati sa sa’yo! Sa ikatlong baitang naipagmalaki mo ang pagiging bahagi ng rehiyong iyong kinabibilangan. Higit mo ngayong mapalalawak ang iyong kaalaman tungkol sa Pilipinas bilang isang bansa at ang mga katangiang taglay nito para matawag na isang bansa.

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natatalakay ang konsepto ng bansa.
AP4_q1_mod1_IsangBansaAngPilipinasIsigawNangMalakas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.