Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Music 3 Unang Markahan – Modyul 4: Ostinato Pattern, Galaw ng Katawan, at Instrumentong Pansaliw

Ang modyul na ito ay ginawa upang lubos mong maunawaan at matutunan ang kaalaman tungkol sa ostinato pattern sa pamamagitan ng pag-indayog ng iyong katawan ayon sa saliw ng awitin.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. nakalilikha ng ostinato sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan at instrumentong pansaliw (MU3RH-Ie-6);

2. naisasaliw ang mga tunog gamit ang iba’t ibang bahagi ng katawan katulad ng kamay sa pagpalakpak, paa sa pagpadyak at iba pa; at

3. nasasabayan ang ostinato pattern sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan tulad ng pagpalakpak, pagpadyak at iba pa habang umaawit ng isang kanta

Music3_q1_mod4_Ostinato-Pattern-Galaw_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.