Physical Education 3 Unang Markahan – Modyul 1: Body Shapes and Actions

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat upang matulungan kang mailarawan ang mga hugis at kilos ng katawan. Saklaw ng module na ito ay mga gawain na magagamit sa pang araw-araw at iba’t-ibang sitwasyon sa pagaaral. Ang mga aralin ng modyul na ito ay mga likas na pagkilos ng katawan kung saan ito ay dapat mong malaman bilang isang mag-aaral. Ito ay inayos at batay sa mga bagay na dapat mong matutunan.

Ang modyul ay nahahati sa dalawang mga aralin:

  • Aralin 1 – Body Shapes
  • Aralin 2 – Body Actions

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. nailalarawan ng mag-aaral ang mga hugis ng katawan at kilos (PE3BM-Ia-b-1);

2. nagpapakita ng mga kasanayan sa paggalaw bilangpagtugon sa mga tunog at musika (PE3MS-Ia-h-1); at

3. nakikibahagi sa masaya at kasiya-siyang pisikal na mga aktibidad (PE3PF-Ia-h-16).

PE3_q1_mod1_bodyshapesandactions_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment