Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 8: Ang Aking Komunidad

Matatagpuan sa Pilipinas ang napakaraming magagandang tanawing likas at artipisyal. Dahil sa kagandahan ng mga ito, madalas ay nagiging tampok ang mga tanawing ito sa mga likhang sining at mga memorabilia sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Sa modyul na ito matutuhan mo ang paglalarawan tungkol sa inyong pamayanan sa pamamagitan ng kaniyang likhang sining A5PR-Ij at inaasahan na makamit mo ang mga sumusunod:

1. Nakikilala ang mga likhang sining na nagbibigay ng kuwento sa ating bansa o komunidad.

2. Nakapagkukuwento tungkol sa kaniyang pamayanan o komunidad sa pamamagitan ng kaniyang likhang sining

3. Napahahalagahan ang kaniyang pamayanan sa pamamagitan ng sariling likhang sining.

Arts5_Q1_Mod8_AngAkingKomunidad_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.