Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 6: Paglikha ng Sariling Sining

Maraming simbahan sa ating bansa ang naitalaga bilang Pambansang Kayamanan ng Kultura.

Ilan sa mga simbahan na napasama sa listahan ng UNESCO bilang tanawin ng mahahalagang pamana sa mundo (World Heritage Sites) ay ang Santa Maria sa Ilocos Sur, San Agustin sa Paoay, Ilocos Norte, at Santo Tomas de Villanueva sa Miag-ao, Iloilo.

Ang apat na simbahan ay kilala bilang simbahang Baroque sa Pilipinas. Magagamit mo ang mga disenyo at iba’t ibang elemento at principles ng sining na makikita sa mga dantaong istruktura para makagawa ng likhang-sining.

Sa modyul na ito, matutuhang lumikha ng mural at guhit ng lumang bahay, simbahan o gusali sa komunidad at inaasahang makamit ang sumusunod na mga layunin:

a. Nakikilala ang mga elemento at principles ng sining na makikita sa lumang bahay, simbahan o gusali;

b. Nakalilikha sa pamamagitan ng pagguhit ng lumang bahay, simbahan o gusali sa komunidad;

c. Naipapahayag ang nararamdaman sa paglikha ng sariling-sining.

Arts5_Q1_Mod6_PaglikhaNgSarilingSiningCreatesDrawingsOfOldHouses_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.