Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 5: Paggawa ng Extension Cord

Sa Modyul na ito, malalaman ng mga mag-aaral ang mga hakbang sa paggawa ng extension cord na nakadesinyo mula sa mga materyales na makikita sa bahay o pamayanan na maaaring magamit sa ating mga tahanan at pagkakataon na mapagkakakitaan.

Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang:

Layunin:

• Nakagagawa ng proyektong extension wire na ginagamitan ng elektrisidad na nakadesinyo mula sa mga materyales na makikita sa bahay o pamayanan na maaaring magamit sa ating mga tahanan. EPP5IA-0c-3

EPP5_IA_Modyul5_PaggawaNgExtensionCord_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment