Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 4: Plano sa Gagawing Proyektong Pagkakitaan

Sa Modyul na ito, malalaman mo ang iba’t ibang hakbang sa pagbuo ng plano ng proyekto na nakadesinyo mula sa iba’t ibang materyales na makikita sa pamayanan na ginagamitan ng elektrisidad at maaaring mapagkakakitaan.

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang nakabubuo ng plano sa gawaing proyekto na nakadesinyo sa iba’t ibang materyales na makikita sa pamayanan na ginagamitan ng elektrisidad na maaaring mapagkakakitaan. (EPP5IA-0d-4)

EPP5_IA_Modyul4_PlanoSaGagawingProyektongPagkakitaan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 4: Plano sa Gagawing Proyektong Pagkakitaan”

Leave a Comment