MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 2: Gawa Kong Banga, Kahanga-hanga

Ang banga ay isa sa mga pangunahing kagamitan ng ating mga ninuno. Mahalaga ang papel na ginagampan nito sa pagtuklas ng mga bakas at paghubog ng mayamang kultura at sining ng bansa.

Maipakikita ang disenyo nito sa pamamagitan ng paggamt ng iba’t ibang pamamaraan sa pagguhit gaya ng crosshatching at contour shading.

Sa araling ito ay matutuhan natin ang paggawa ng mga ilusyon ng lalim at layo sa paglalarawan ng isang 3D na bagay gamit ang cross-hatching at shading technique at sabay-sabay nating kamtin ang mga sumusunod:

a. Natutukoy ang mga sinaunang bagay o antigong kagamitan sa ating paligid na dapat bigyang-halaga.

b. Nakagagawa ng ilusyon ng lalim at layo sa pagsasalarawan ng isang 3D na bagay gamit ang pamamaraang crosshatching at shading sa pagguhit.

c. Napahahalagahan ang mga sinaunang bagay gaya ng banga bilang bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng pagkamalikhain ng ating mga ninuno.

Arts5_Q1_Mod2_GawaKongBangaKahangaHangaShadingTechniques_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment