Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 6: Sosyo-Kultural at Pampolitikang Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino

Ang modyul na ito ay tumatalakay tungkol sa sosyo-kultural at pampolitikang pamumuhay ng ating mga ninuno na dapat mong pag-aaralan dahil sila ay mga pamana ng ating lahi at kontribusyon ng lumang kabihasnan sa pagbuo ng ating lipunan at pagkakakilanlan sa ating pagka Pilipino. Ang ating mga ninuno ay sagana sa paniniwala at mga ritwal,mga palamuti sa damit at katawan. Pinahalagahan din ng ating mga ninuno ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakasundo sa taga ibang barangay.

Ang mga sinaunang Pilipino ay may sarili ng paraan ng pamumuno sa kanilang pamayanan. Katulad ngayon, tayo ay may kinkilalang lider sa ating bansa at kahit pa sa ating barangay ngayon ay may kinikilala tayong tagapanguna. Malalaman mo sa modyul na ito ang dalawang uri ng pamamahala at ang kanilang mga patakarang sinunod ng mga sinaunang Pilipino.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

A. Makasusuri sa sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino

• sosyo-kultural (pagsamba (animismo at iba pang ritwal),

• pagbabatok/pagbabatik,

• paglibing (mummification primary/secondary burial practices),

• paggawa ng bangka,

• pagpapalamuti (kasuotan, alahas, tatoo, pusad/halop),

• pagdaraos ng pagdiriwang,

• politikal (hal. namumuno, pagbabatas at paglilitis);

B. Makasusulat ng isang sanaysay na nagpapakita ng sosyo-kultural na pamumuhay ng mga Pilipino; at

C. Makapagpapahalaga sa sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino.

AP5_Q1_mod6_SosyokulturalAtPampolitikangPamumuhay_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.