Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 7: Ang Paglaganap ng Relihiyong Islam sa Pilipinas

Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling sistema ng paniniwala bago pa man sila masakop ng mga dayuhan. Isa na rito ang Relihiyong Islam. Ang modyul na ito ay mahalagang mapag-aralan mo upang malaman at maiintindihan mo kung paano lumaganap ang Relihiyong Islam sa iba’t-ibang bahagi ng ating bansa.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapagtatalakay sa paglaganap ng Relihiyong Islam sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

AP5_Q1_mod7_AngPaglaganapNgRelihiyongIslamSaPilipinas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment