Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

EPP-ICT 4 Modyul 9: Email Email Paano ka Sagutin (Pagsagot sa Email na may attachment)

Maliban sa sulat na nais nating ipadala ay nais din nating maglakip ng iba pang dokumento. Kung noon ang pagpapadala nito ay may karagdagang bayad, ngayon ay madali na natin itong maipapadala ng hindi na kinakailangang magbayad. Katulad ng napag aralan natin na sa loob lamang ng ilang segudo ay maipapadala na natin ang email at matatangap agad ito ay gayundin ang kalakip na gusto nating idagdag sa ating email. Tara na at alam kung gusto mo na itong matutuhan.

Sa modyul na ito ay inaasahang naisasagawa ng mag-aaral ang mga sumusunod:

  • nakasasagot ng email ng iba;
  • nakapagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media file; at
  • napahahalagahan ang mga panuntunan sa paggamit ng email.
epp-ict4_q1q2_mod9_EmailEmailPaanoKaSagutin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.