Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 1: Mga Selebrasyon sa Pilipinas

Tayong mga Pilipino ay likas na masayahin. Marami tayong mga selebrasyon at mga ipinagdiriwang na mga gawaing pambayan. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagbubuklod sa mga Pilipino. Sama-sama tayong nagsasaya, nagbabatian at naghahanda upang maisakatuparan ang mga pagdiriwang na ito.

Sa modyul na ito ay iyong matututuhan ang ilang selebrasyon o gawaing pambayan gaya ng Araw ng Kalayaan, Piyesta ng Bayan, Pasko, Bagong Taon at iba na impluwensiya ng mga mananakop na dumating dito sa Pilipinas (A5EL-Ia).

Inaasahang sa pamamagitan ng modyul na ito ay makamit mo ang mga sumusunod na layunin:

a. Natatalakay ang mga selebrasyon o gawaing pambayan na naimpluwensiyahan ng mga mananakop sa Pilipinas.

b. Nakabubuo ng likhang sining ng isang selebrasyon o gawaing pambayan.

c. Naipagmamalaki ang ilang selebrasyon o gawaing pambayan sa pamamagitan ng likhang-sining.

Arts5_Q1_Mod1_MgaSelebrasyonSaPilipinas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.