Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 9 Filipino Modyul: Ang Tanka at Haiku

Maligayang pagdating sa unang modyul ng ikalawang markahan kaibigan. Ako ay nagagalak na natapos mo ang mga modyul ng unang markahan. Napakagaling! Ako si Liway ang iyong kaibigang makakasama mo sa iyong paglalakbay sa modyul na ito. Ako ay nakahandang samahan ka sa iyong pagpapatuloy sa pagliliwaliw sa mga bansa ng Silangang Asya.

Binabati kita at matagumpay mong naisakatuparan ang mga gawain sa ating nakaraang leksyon. Lalong-lalo na sa ating natalakay nang kayo’y nasa ikawalong baitang pa lamang. Naalala mo pa ba ang tungkol sa dalawang uri ng maikling tula? Tama! ito ay ang Haiku na may sukat na 5,7,5 o 7,5,5 at ang Tanaga na may sukat na 7,7,7,7 sa bawat taludtod.

Ngayon naman, handa ka na bang mamangha sa bago nating aralin? Alam kong kaya mong buuin at suriin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tulang Tanka at Haiku, dahil may kaugnayan ito sa dati mong kaalaman patungkol sa tulang binigkas gamit ang tamang antala, diin at tono, sa ganang sarili makagawa kayo ng tula na may matalinghagang salita.

Sa modyul na ito ay ating lalakbayin at aalamin ang mga kilalang tula ng bansang Japan, na mula noong unang panahon at hanggang ngayon ay popular pa rin sa kanila sapagkat ito’y bahagi ng kanilang kultura at paniniwala. Maikli ang mga ito ngunit buo ang diwa at nagpapahayag ng masidhing damdamin, ito’y tinatawag na Tanka at Haiku. Kahawig ito sa Tanaga ng mga Pilipino. Gagalugarin mo ang bansa ng mga Hapon at aalamin ang kanilang akda na Tanka at Haiku. Pagkatapos, suriin mo kung paano nila binibigkas ang mga ito at paano ito susulatin gamit ang matalinghagang salita.

Handa ka na ba?

Sisimulan natin ang ating talakayan sa pagkilala, pagbabasa, pagsusulat at paghahambing ng dalawang tulang ito gayundin ang paggamit ng ponemang suprasegmental. Ito ay naglalayong linangin at gabayan ka sa iyong kakayahan sa pagsusulat at pagsusuri ng dalawang tula, ang Tanka at Haiku na mula sa mga Hapon.

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaaasahan kong makakamit mo ang mga ating layunin:

1. Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng Tanka at Haiku.

2. Naisusulat ang payak na Tanka at Haiku sa tamang anyo at sukat.

3. Nabibigyang-kahulugan ang matatalinghagang salitang ginamit sa Tanka at Haiku.

4. Nagagamit ang suprasegmental na antala/hinto, diin at tono sa pagbigkas ng Tanka at Haiku.

5. Nasusuri ang tono ng pagbigkas ng napakinggang Tanka at Haiku.

Grade 9 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Ang Tanka at Haiku

fil9_q2_m1_Ang-Tanka-at-Haiku_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.