Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 4: Paghahambing

Ang modyul na ito ay lilinangin ang iyong kakayahan at kasanayan tungkol sa paghahambing.

Pagkatapos nito, ikaw ay inaasahan na matutuhan ng paggamit ng paghahambing sa pagbuo ng alinman sa bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan (eupemistikong pahayag).

Filipino8_q1_-Mod4_Paghahambing

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment