Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 3: Pagsulat ng Karunungang-Bayan

Ang nagdaang modyul ay nagbigay-alam tungkol sa mga karunungang-bayan na likas sa ating lahi na yaman at natatangi sa bawat pangkat-etniko ng ating bansa. Sa modyul na ito, higit na palalalimin ang kaalaman sa mga karungungang – bayan. Madadagdagan ang iyong kakayahan sa pag-unawa sa mga ito at pahahalagahan ang katangi-tanging karunungang-bayan sa bawat pangkat na nasa iisang kultura.

Sa huli, inaasahang ikaw ay nakapagsusulat ng sariling bugtong, salawikain, sawikain batay sa kasalukuyang kalagayan.

Filipino8_q1_-Mod3_Pagsulat-ng-Karunungang-bayan

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment